9/7/15

Φιλάω στο στόμα και φυλάω τις λέξεις
για να μην ξεχάσουμε πως η αφή είναι ο αισθητηριακός μηχανισμός.
Πίσω απ'τα μπαλόνια σου έχω αφήσει το δώρο σου...

No comments:

Post a Comment