1/26/16

Όταν οι ακτίνες του ήλιου εναλλάσσονται απότομα, φοβάμαι 
ότι το καθρέφτισμά τους θα τυφλώσει το μάτι
και θα αφήσει τ´ άλλο μονάχο
να με τιμωρεί 
για την απουσία του συντρόφου
και για την ανεπάρκεια της περιφερειακής μου όρασης.Όταν οι ακτίνες του ήλιου εναλλάσσονται απότομα,
δεν ξέρω αν πρέπει να κρυφτώ στα βλέφαρα
ή αν πρέπει να τυφλώνομαι δικαιότερα.

No comments:

Post a Comment