7/22/16

Η καρδιά δεν είναι καμίνι, 


ντεπόζιτο

είναι.