4/9/17

ο κόμβος μεταξύ διασύνδεσης και διάρηξης υποδηλώνεται στο ενδεχομένως

<<<<<<<<


Η ανίατη ταξιθέτηση

γιατί τι άλλο είναι αυτή η κατοχή παρά αταξία, όπου η συνήθεια έχει γίνει τόσο οικεία ώστε μπορεί να φαίνεται σαν τάξη.

-Η ανεπούλωτη ανοιχτότητα στον άλλο.

-Πως προσφέρεται ένας εαυτός που δεν κατέχεται;


Η κριτική μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει μέλλον.

>>>>>>>>>>

όχι εγώ,
άλλοι.


No comments:

Post a Comment